Under flera års tid så har vi befunnit oss i en kreativ dialog med Joachim Elsander, pastor i Korskyrkan i Borlänge, och nu gästar han Freestyle Christianity för första gången. Utgångspunkten för samtalet är Joachims yrkesmässiga erfarenhet av religionsdialog, men även de samtal som förs i sociala medier mellan människor med olika livsåskådning.

 

Check out this episode!

 • Anton Johnsson

  Hej! Tack för det här avsnittet! Jag gillar hur ni kontinuerligt kritiserar en modern “Guds-utkikspunkt” på historien. Det är en fråga som jag har dock: är det någon skillnad mellan Jam-sessioner och vanliga avsnitt? För ibland kan jag uppleva det som om gästen, Joachim i det här fallet, inte får tillräckligt mycket utrymme i dessa avsnitt. Det kan uppfattas som ni snackar förbi och över honom. Men det kanske mer är upplagt som någon sorts runda bordet-samtal?

  Dessutom är det inte lite konstigt att ni är så ovilliga att generalisera. Jag menar alla muslimer tänker inte på samma sätt att Koranen är “Guds Ord som blivit bok”, men det är en ganska viktig poäng i det som kommit att bli islamsk ortodoxi som jag uppfattar det. Det känns som att ni blåser över det när Joachim lyfter upp den skillanden mellan synen på Bibeln och Koranen.

  Nåja, tack för den här gången!

  • http://www.freestylechristianity.com Josef Gustafsson

   Skillnaden mellan ett avsnitt av detta slaget och vissa andra är som du säger att det inte handlar om en regelrätt intervju, snarare så är det ett samtal om exempelvis ett visst ämne, i det här fallet religionsdialog. Det kan givetvis vara så att jag pratar för mycket men tanken är i alla inte att köra över gästerna utan snarare att skapa ett slags utrymme för dem att dels resonera inom och dels utvidga, eller deterritorialisera som vi ibland säger. I slutändan är inte min målsättning att få vår gäst att prata ett visst antal minuter utan istället att deras medverkan i någon mån ska utveckla Freestyle som projekt, och det tyckte jag att Joachim gjorde på ett alldeles utmärkt sätt. Så om Jam Sessions skulle kunna sägas handla om att placera gäster inom vårt projekt kanske intervjuerna snarare kan beskrivas som att vi placerar oss i gästens arbete, exempelvis en bok de skrivit, men riktigt så genomtänkt är inte detta, snarare spånar jag lite nu. Det ska också tilläggas att vi hade lite tekniskt strul i just det här avsnittet så resultatet skiljer sig något från själva samtalet. (Och jag skriver om vad jag tänker för Joel kanske hade svarat annorlunda.)

   Angående Islam tänker jag att det är av stor vikt att inte reducera alla muslimer till en viss åsikt. Att någonting förstås som ortodoxi är inte oviktigt men om du lyssnat till oss ett tag så antar jag att du förstått att vi gärna problematiserar tillkomsten och användandet av officiella formuleringar, strukturer, osv., och den inställningen är såklart viktig att behålla när vi pratar om andra gemenskaper än kyrkan. Även islam har katakomber.

   • Anton Johnsson

    Ja, absolut katakomber. Fast det blir ju lite kepigt och skitnödigt när Joachim tydligt nämner att han pratar om någon/några enskilda individer OCH att det råkar vara den stora mainstreamfåran inom Islam.

    Guds ords inkarnation i en bok och i personen Jesus Kristus är jämförbara storheter. Jag tänker att det är lite grann som om en ortodox muslim skulle säga: “Det här med inkarnationen tycker jag är märkligt det verkar negera Guds transcendens”, för att sedan låta en medsamtalare avbryta och säga att alla kristna inte tänker så om inkarnationen och att det är viktigt att inte reducera en enskild persons åsikt till att gälla hela kristenheten.

    Det blir lite “Inte alla män…” av det hela.