Internet

Kan man förutspå Internet:s framtid? Det är svårt, speciellt då Internet är en teknologi och teknologins framtid är alltid nästan omöjlig att förutspå — dock så är det enkelt att förutspå utvecklingen på vissa trender, med tanke på utvecklingen de genomgår just nu.

Till exempel så rör sig marknaden mer och mer mot virtuell verklighet, s.k VR (Virtual Reality), även förstärkt verklighet, “AR” (Augmented Reality) är en verklighet idag. Dessa teknologier genomför banbrytande innovationer år-på-år och det är mycket snack, samt fokus kring just dessa teknologier. Detta brukar innebära att de kommer vara en del av framtiden. Men kan man förutspå just en hur stor del av framtiden som kommer vara inom just dessa teknologier?

Virtuell verklighet

Virtuell verklighet har en nästan given framtid kan man konstatera idag. Teknologin är intressant och möjligheterna är ändlösa. Det ända du gör är att ta på dig ett par glasögon, s.k Virtual Reality Headset, och du känner nu att du är i en helt annan värld. Headsetet, som används för att simulera en virtuell värld, brukar sträcka sig från periferi till periferi. Vissa headsets erbjuder även 3D ljud i form av Stereo, vilket innebär att även ljuden är i 3D miljö. Allt detta tillsammans simulerar en väldigt verklig virtuell värld, där du till exempel kan spela spel med andra online i denna värld, eller helt enkelt socialisera med andra, mm.

Varför är inte virtuell verklighet större idag?

Kruxet med VR idag är just headseten — de är stora, klumpiga och inte något för allmänheten. När du sätter på dig glasögonen så kan du inte göra något annat förutom att just vara i den virtuella världen, så detta brukar innebära att man först måste hitta ett säkert ställe att vara i, där man även kan röra på sig, till exempel så sitter man på en stol i köket eller liknande och ser väldigt upptagen ut. En annan begränsning är mjukvaran — då marknaden inte är så stor för VR just p.g.a de klumpiga headseten och arbetet som måste gå in för att ens använda de, så har inte utvecklare lagt ner så mycket tid på att utveckla mjukvara för just Virtuell Reality. Detta betyder att de finns få med spel, få saker att göra i just VR, och därför har man inte hört talas om VR så mycket i allmänheten, utan det är fortfarande en lite mer nischad marknad. Men potentialen finns där vilket är varför VR kan vara en del av nätets framtid.

Förstärkt verklighet

Den förstärkta verkligheten används varje dag idag. Ni har säkert hört talas om Snapchat, världens mest populära Augmented Reality app idag. Du ser dig själv i kameran, därefter lägger Snapchat appen till s.k “filters”, som “förstärker verkligheten”. Du kan applicera olika masker. Eller så kan man filma ett bord, och därefter placera arkitektur och prototyper på bordet, så slipper man behöva skapa fysiska kopior av just dessa.

AR används varje dag idag, och har en stor framtid. AR har inte sett sitt slut än.

Internet

Alla våran favorit! Internet:s framtid kommer inte att avta någon gång snart. Många har försökt förutspå nätets framtid. Till exempel så har man kanske hört talas om “The Internet of things”, vilket aldrig tog av, eller andra koncept. Internet kommer inte att försvinna, men det är svårt att förutspå just dess utveckling.

En sak man kan förutspå dock är att hemsidor kommer bli större. Det blir hela tiden enklare att bygga hemsidor i och med nätets framfart. Tidigare behövde man förstå kod för att bygga en hemsida dock så finns det idag tjänster som SquareSpace eller WordPress som låter en bygga en blogg eller en sida på bara några minuters tid.

De största problemen med Internet idag är webbhotellen. Det är tekniskt och struligt och brukar resultera i anställning för tekniker som löser detta åt företag. Dock så kommer säkerligen detta att förenklas. AWS, eller Amazon Web Services, har redan förenklat just den dedikerade aspekten av server användning, och den förenklingen är understruken. AWS har faktiskt revolutionerat detta och gjort “molnet” ett hushållsord. Detta kommer säkert att ske för delad hosting också. Tidigare behövde man leta bland de bästa webbhotell och försöka hitta ett webbhotell som gjorde jobbet åt en. Därefter behövde man sätta upp allt, strukturera allt och göra mycket jobb själv. Detta kommer säkerligen att förenklas även det i framtiden, då det hade medfört en större marknad för just webbhotell, då det för medelanvändaren är allt för komplicerat idag.

Den ända frågan man blir kvar med är hur kommer utvecklingen att gå vidare?