Studier

Tusentals elever och äldre vuxna ansöker varje år om studiemedel för studier på olika högre nivår och har då självfallet en massor av frågor kring detta, då det till en början verkar ganska krångligt i hur man gör och vad man ska tänka på. Det är lätt att fylla i ansökan fel och det är kostsamt att börja om igen, både när det gäller tid och försenad utbetalning av pengar.

Alla har rätt till studielån.

När man studerar på högre nivå på eftergymnasialnivå (universitet, högskola, yrkeshögskola m.fl.) samt läser in komvux när man är vuxen har man rätt att låna pengar till detta från studiemedelsföretaget CSN för att kunna finansiera sitt leverne under studietiden. Pengarna ska också räcka till studiematerial och annat kopplat till studierna. Detta för att man ska kunna slippa arbeta under tiden man studerar. De allra flesta studenter behöver dock arbeta, då pengarna ändå inte räcker.

Ansökan

När du vill ansöka om studielån behöver du ha alla dokument och datum för dina studier tillgängliga, då studielånsföretaget frågar efter både skola, utbildningskurs eller program, poäng för hela studietiden samt datum och poäng per termin. I början kan man tycka att det är lite mycket att hålla reda på.

Tänk även på att skicka ansökan så snart du bara kan, även om du inte kan skicka den fullständiga. Det kan nämligen ta tid innan studiemedlet kommer.

Förändringar gällande studielånet.

Det har tillkommit en hel del förändringar och förslag som gått igenom redan 1 juli i år (2018) vad gäller höjning av bidragsdelen.

Från den 1 september har det också blivit möjlighet för t.ex. arbetslösa att ansöka om studielån för att kunna ta körkort, vilken tidigare inte varit möjligt.

Men frågan är om det nu efter valet skulle det kunna bli förändringar i studielånereglerna. De flesta partier är överens om att bidragsdelen behöver höjas och några partier i de högra blocket vill höja fribeloppet – för att ge studenter en större möjlighet att arbeta mer under studietiden utan att det påverkar rätten till studielån. Det vänstra blocket till förändra regler kring sjukskrivning under studietiden, möjlighet till förebyggande hälsoarbete och bygga fler studentbostäder.

Att tänka på inför framtiden.

Ta inte mer studielån än du behöver, då det lätt drar iväg till en ganska saftig summa. Studielån under studietiden är dock nästan alltid oundvikligt. Däremot ska man tänka på att det är en investering inför framtiden, så se till att klara av de studier du bestämt dig för att göra!

Någon de flesta studenter stöter på är problem under sommarmånaderna då man inte får något studiemedel alls, varken studielånsdelen eller studiebidraget, vilken gör att många studenter behöver hitta extra jobb under terminerna. För att bli beviljad studiemedel får man dock inte tjäna mer än en viss summa under terminen, så det gäller att hålla koll på sina eventuella lönebesked och planera sin arbetstid.

Något man också man måste tänka på är att man alltid behöver klara de poäng man uppger att man ska klara, under tiden man angivit, innan man kan få pengar för nästkommande period. Detta sätter viss negativ press på vissa, och kan även det vara en anledning till att man kan behöva ha ett extrajobb vid sidan av studierna.